IT-support & Iværksætteri

Værkstedet vil indeholde flere forskellige temaer, der hver for sig, og i sammenhæng, vil støtte eleverne i deres udvikling frem mod en uddannelse eller et job. Lov om produktionsskoler rummer bl.a. krav om styrkelse af elevernes personlige kompetencer; og vi arbejder her med et samlebegreb som består af social kompetence, samarbejdskompetence og handlekompetence. Vi kalder det ”Din Personlige Kompetence”.

Desuden er der, som på andre værksteder, krav om, at værkstedsundervisningen skal tage sit udgangspunkt i praktisk arbejde og opgaveløsning med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser.

Værkstedet bliver Sundets største, og vi vil på ”IT-support og Iværksætteri” se lidt frem mod den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU), og arbejde med flere elever på værkstedet og en tolærerordning, samtidig med reel undervisning i bl.a. engelsk og dansk. (Se ugeskema)

Produktionen på værkstedet består af IT-support og events i form af LAN-arrangementer med udgangspunkt i teambuilding. (business-case)

Værkstedets tema vil under værkstedets titel med fokus på IT-Support, desuden rumme:

 • Din Personlige Kompetence
 • Engelsk
 • Dansk
 • eSport
 • Idræt
 • Iværksætteri

Målsætning for ”IT-Support & Iværksætteri”
På værkstedet laver vi det arbejde, man som IT-Supporter vil kunne støde på, og det der kræves for at iværksætte gode ideer til en vare eller serviceydelse:

IT-Support er en erhvervsuddannelse der ligger i forlængelse af Produktionsskolen, men på flere og flere HF, HTX, højskoler mv., er der også muligheder for at finde linjer eller tilvalgsfag i retning af eSport, eventmanager eller lignende.

De aktiviteter du møder på værkstedet favner bredt, fra IT-support til eSport, men tager udgangspunkt i IT-SUPPORT. Herunder vil undervisningen dække følgende områder:

 • Hardware (PC, Mac, Server og netværksudstyr samt tablets og Smartphones)
 • Software (Styrestystemer, software, webinterfaces og cloudløsninger)
 • Netværksteknologier (Kablede og trådløse)
 • Brugersupport ( Kommunikation med brugere omkring problem og løsning)

Reparation af hardware – herunder systematisk fejlsøgning og diagnosticering samt udskiftning af enkeltdele i tablets - f.eks. RAM eller harddisk.

Installation, konfiguration og opdatering af styresystemer og software.

Vi vil også kunne yde teknisk hjælp til f.eks. ældre borgere i lokalsamfundet. Det kunne være hjælp til enkelte programmer på telefon eller tablet, eller opsætning af mail på computer/tablet/telefon.

Med udgangspunkt i teorien omkring teknologier, vil teori og praksis løbende forenes. Dette er dels fordi IT-Support er et meget teoretisk fag, (ikke mindst engelsk og dansk), og dels for netop at styrke fagligheden, for dem der ønsker at tage uddannelsen bagefter.

Det er også basis og vigtig viden i forbindelse med events; sikre at hardware og software fungerer når kursister ankommer; så udover at kende til selve spillet (eSport), service, kommunikation mv., er det vigtigt at alt fungerer for at kunder får en god oplevelse.

Udrustning på værkstedet:
På værkstedet har vi det værktøj det kræver, i forhold til de opgaver vi udfører. Altså har vi nogle arbejdsmaskiner, vi har værktøj til at skille computere ad, rense dem, og evt. give den termiskpasta hvor det kunne trænge. Vi har også reservedele, som harddiske, RAM, blæsere og trådløse routere, som man kan “lege med”, og lære noget om. Vi har mulighed for at rumme 10 kursister til LAN og eSport, og kan i nogle sammenhænge arbejde sammen med andre værksteder.

Faglige mål:

 • At opnå praktisk kendskab til computeres opbygning, og deles funktion.
 • At opnå praktisk kendskab til styresystemer og software.
 • Få en forståelse for systematisk fejlfinding; på både hardware og software.
 • At opnå praktisk kendskab til webbaserede konfigurationsinterfaces herunder grundlæggende webdesign.
 • At udvikle teknisk forståelse kommunikative kompetencer til brug ved brugersupport.
 • Med udgangspunkt i en business-case vil vi opbygge en virksomhed der sælger events der tager afsæt i events med LAN og eSport. Opbygge hjemmeside. Opsøger kunder. Lære spillet. Du vil under et event, eller fra event til event kunne have forskellige roller og ansvarsområder.

 

Lærere på værkstedet er:

 

Ulrik Schwartz

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Tlf: 20771132 (08-16)

Ulrik

 

 

Martin Lyngsted Nielsen

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf: 61658895

DSC 0191 2