Vejledningen

I vejledningen hjælper vi den unge til at få afklaret fremtidige ønsker om job og uddannelse. Vi sørger for at den unge kommer i praktik, og får mulighed for at afprøve deres ønske om fremtidige job og karriere.

Vi hjælper med at lave jobansøgninger, og til at give den unge et realistisk selvbillede af egne muligheder. Vejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elev og sikrer den unge mulighed for at fortsætte et videre uddannelsesforløb.

Start på skolen

Alle elever der begynder på skolen starter med at komme igennem en vejledning. Her tager vi sammen stilling til hvilket værksted du skal gå på. Dette danner baggrund for din forløbsplan, som begynder dag eet.

Forløbsplan

Alle elever følges af en forløbsplan. Den skal bruges til at holde styr og fokus på hvad du skal bruge skolen til. Den skal sikre de aftaler vi laver sammen om dine mål for fremtiden bliver overholdt. Én  gang i kvartalet har du en opfølgningssamtale med din lærer og vejleder, hvor I sammen ser på din forløbsplan.

Praktik

Som elev på vores skole optjener du 1 måneds praktik pr halvår du er her. Vi bruger praktikken til at afprøve uddannelses og jobvalg, mens du stadig er elev her på skolen. Det er ikke et krav, at du kommer i praktik, men det en  mulighed som vi klart opfordrer dig til at bruge.

Kombinationsforløb

Vi har indgået en aftale med Erhvervsskolerne om at gennemføre kombinationsforløb på erhvervsskolerne. I et kombinationsforløb bliver du tilmeldt hold på Erhvervsskolen, mens du fortsat er elev her på skolen og fortsat får skoleydelse fra os. Det betyder, at du kan starte din erhvervsuddannelse mens du fortsat er elev her.

Målet

Vores mål er at du bliver fastholdt i uddannelse eller arbejde. Men det kræver din aktive medvirken. Vi hjælper dig med at lægge planer for dit arbejds-/uddannelsesliv, men det er dig, der vælger at følge disse planer.