Rusmidler

Du må ikke være påvirket af rusmidler, f.eks. hash eller alkohol. Overtræder du dette er det umiddelbart bortvisning fra skolen som følge.

Hvis du har et erkendt misbrug, kan du godt være indskrevet på skolen, men vi vil kræve at du går til behandling for dit misbrug (brug).