Skolens bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning er bestemt af skolens vedtægter samt produktionsskolelovgivningen og er godkendt af Helsingør Byråd.

Vores bestyrelses sammensætning er som følger:

 • 2 medlemmer udpeget af Helsingør Byråd
 • 2 medlemmer udpeget af Landsorganisationerne i Danmark (LO)
 • 1 medlem udpeget af en arbejdsgiverforening i Helsingør Kommune
 • 1 medlem valgt blandt medarbejderne på Produktionsskolen Sundet
 • 1 medlem udpeget af Industriforeningen i Helsingør

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed, og den tegner skolen økonomisk. Bestyrelsens arbejde er styret af produktionsskolelovgivningen, og skal sikre at skolen til enhver tid kan leve op til målsætningerne i denne lovgivning.

 • Torben Christensen - udpeget af LO (Formand)
 • Gitte Kondrup - udpeget af Helsingør Byråd (Næstform)
 • Kim Dahl Eriksen - udpeget af Industriforeningen
 • Ib Kirkegaard - udpeget af Helsingør Byråd 
 • Peter Bruhn - udpeget af LO
 • Morten Eistrup- medarbejdervalgt

Funktionsperiode 01.01.2014. til 31.12.2017