Udslusningsstatistik
 Periode 2012 - 2014

 

2013
Antal

2013
%

2014
Antal

2014
%

2015

Antal

2015

%

 Grundskole ( folke, fri, ungdoms eller erhvervsudd.)

 

1

1

15

11

13

12

 Gymnasial udd. ( Almen, HF,Htx eller Hhx)

 

4

3

8

6

6

6

 EUD, Merkantil, EUD, Teknisk eller SOSU

 

30

28

34

24

25

24

 EGU

 

4

3

1

1

4

4

 Ordinær beskæftigelse

 

8

8

0

0

2

2

 Beskæftigelse med tilskud

 

3

3

5

3

0

0

 Ledighed/Frafald

 

58

54

72

52

32

30

 Andet, barsel, militær m.m.)

 

0

0

4

3

0

0

 Antal udslusede

 

108

 

139

 

106

 

Tal for 2016 er ikke tilgængelige endnu ( 03.01.2017.) Men vil blive sat på hjemmesiden, når de foreligger