Hvem kan gå på Produktionsskole?

Unge under 25 år som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

For at blive optaget på skolen skal du henvende dig til din UU-vejleder, som skal godkende at du må starte på Produktionsskolen. Du kan også kontakte Produktionsskolen, så skal vi hjælpe dig med kontakten til vejlederen.