Hvad er en Produktionsskole

Produktionsskolen er et tilbud til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Produktionsskolen har en anden undervisningsform end du måske er vant til. Undervisningen foregår som praktisk arbejde på skolens værksteder.

Produktionsskolen er en skole - som ikke er en skole


Et produktionsskoleophold er ikke et formelt kompetencegivende undervisningstilbud, men er tilrettelagt med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Sundet maj 2015 - 1.1